Click here for Myspace Layouts

Monday, 7 March 2011

exam :D

haha :p wtok tek meq urg exam. ng bez lha wak tek. buink lhu tym pez2 ya bha. tym exam kn cbole toleh ke blkg o tepi. tp ada qhu ksah? haha. qhu buink tek lhu nga gnk qhu nk nma roy ya. ng gila lha keja tek koh. meq urg dr jaoh dh plh signal mcm2. dha tek tym cgek part ny blagu enjet2 semut bha. lhu lha trengat an cta kak limah ya. haha. kwn qhu nk nma mathew ya plh ala2 ucop blari dr umah kak limah ya. haha. ng lawak bha upa muka ny ya. ng tetak abis2 aqhu eh. qhu c pat tahan gk dh. tym chgu sc nk putit ketas exam, sly gk mathew plh cmya. pha gk cgek kelas lhu tetak. haha. lhu malu ny bha. ng gila lha exam wtok. haha :D

No comments:

Post a Comment